Arbets- och sprängningstiderna som är i kraft

Arbetstider och tidsintervaller för sprängingar på olika delar av byggarbetsplatsen finns alla på en nätsida

Ett sprängmoln reser sig framför två byggnader på byggarbetsplatsen.
Bild: Manu Pitkänen / Destia

Se arbetstiderna och tidsintervallen som är i kraft på arbetstiderna-nätsidan