En byggplatsväg till Dals plan byggs från Dals sjukhusområde

Byggarbetsplatser i Dals området i oktober 2022
Byggarbetsplatser i Dalområdet i oktober 2022.

Alliansen for Dals samsjukhus fortsätter sitt förberedande arbete på Dals sjukhusområde och Dals plan. Den nya byggplatsvägen, som kommer att användas av merparten av den framtida byggplatstrafiken, kommer att byggas i oktober-november.

Byggplatsvägen som ska byggas kommer att gå från Dals sjukhusområde längs rampen till Dals plan och vidare från Auroras sjukhusområdes korsning till Nordenskiöldsgatan.

Byggplatsvägen kommer att leda från sjukhusområdet ner till Dals plan från en punkt där inga träd växer. När byggnadsarbetet är klart kommer byggplatsvägen att rivas och området anläggas som tidigare. Tack vare den nya byggplatsvägen behöver lastbilar och långtradare inte köra genom smala bostadsgator. Den nya byggplatsvägen förbättrar säkerheten och minskar trafiken och eventuella trafikstockningar i Tölö.

Nordenskiöldsgatans rörledningsplats färdigställs i oktober

Den södra delen av Dals ridplan förvandlades till en byggarbetsplats i våras. Då började man bygga den vattenförsörjning, fjärrvärme och annan kommunal infrastruktur som de nya byggnaderna i Dals sjukhus behöver. 

I slutskedet har rörledningar byggts under Nordenskiöldsgatan i augusti-september. På grund av byggarbetsplatsen finns det färre körfält än normalt på Nordenskiöldsgatan. Enligt planen ska byggarbetsplatsen på Nordenskiöldsgatan stå klar under oktober och trafikarrangemangen på gatan återgå till det normala.

Även om byggandet av den kommunala infrastrukturen är klart kommer utgrävning, schaktning och pålning att fortsätta vid Dals plan. Sedan den kommunala infrastrukturen blev klar  har dock syftet med arbetet förändrats, dvs. projektet förbereds för byggande av en arbetstunnel.

Lastbilar med krossad betong kör via Läkargatan

Rivningen av Dals före detta hälsostation är på slutrakan. Allt som återstår av den stora byggnaden är högarna med betongavfall, som krossen bearbetar på hälsostationens plats till småbitar stora som potatisar.

Lastbilarna som transporterar den krossade betongen kör längs Läkargatan i september-oktober. Lastbilarna rör sig mellan kl. 07och18 på vardagar. Krossad betong används också vid byggandet av byggplatsvägen.

Gatuarbeten på Aurorasjukhusets gård

Förberedande arbeten kommer också att inledas på gården till Aurora sjukhusområde i september-oktober. Trafikarrangemangen på gården måste ändras, eftersom den viktigaste åtkomstpunkten på Dals sjukhusområde byggs i en körtunnel som börjar från gården.