Arbeten sommartid

Karttakuva, jonka sisältö selitetty auki verkkosivutekstissä.

Byggarbetsplatserna vid Dals samsjukhus fortsätter arbetet på tre olika platser:

  • Rivningsentreprenören fortsätter att arbeta på Dals hälsostation i juli. Rivningsplatsen utvidgas även till daghemsbyggnaden.
  • Byggnadsarbetarna fortsätter att arbeta med kommunalteknik på Dals ridbana och Auroraplanen.
  • Små gatuarbeten påbörjas i Aurora sjukhusområde i augusti, där trafikarrangemangen förnyas. Läs mera om ändringsarbeten på Aurora sjukhusområde på finska.

Rivningsarbetet fortsätter i Dals sjukhusområde

Rivningen av före detta Dals hälsostations byggnad påbörjades i våras och den pågår till hösten. I början av juli påbörjas också rivningen av daghemsbyggnaden.

År 2021 slogs Dals och Tölös hälsostationer samman till Stengårds hälsostation. Tjänsterna på Dals hälsostation har tidigare i år flyttat till Stengårds hälsostation.

Päiväkoti Muksulaakso flyttar tillfälligt till paviljongen på Stengårds plan (Dalsvikvägen 21a). Daghemmet flyttar vidare till Allergihuset på Paciusgatan när renoveringen av Allergihuset är färdig.

Barnens trafikstad är öppen hela tiden.

Arbete med vattenförsörjning på Dals- och Auroraplanen till nya sjukhus

Alliansen har sedan i våras genomfört förberedande arbete och byggt kommunalteknik som behövs för de nya sjukhusbyggnaderna, såsom vatten- och avloppsledningar samt kablar på Dals- och Auroraplanen.

Byggarbetsplatsen påverkar trafiken i området, eftersom gång- och cykelvägen mot Centralparken mellan Barnens trafikstad och Dals sjukhusområde dirigeras för närvarande till en omväg. Den öppnas dock senare i år när byggandet av kommunalteknik har slutförts.

Biltrafiken fortsätter som vanligt på Nordenskiöldsgatan, utom när ledningar flyttas i juli vid Barnens trafikstad. Då är trafiken i ett körfält istället för de vanliga två körfälten. När det gäller spårvägsräls utförs arbete nattetid så att det inte påverkar spårvagnstrafiken. Det exakta datumet för de arbeten som påverkar trafiken kommer att meddelas senare.

Ändringsarbeten på gården i Aurora sjukhusområde

Även i gårdsområdet i Aurora sjukhusområde påbörjas gatuarbete i augusti, eftersom trafikarrangemangen på gården måste ändras. Gångtrafikanter och cyklister kan färdas längs Aurorabron som vanligt. Läs mera om ändringsarbeten på Aurora sjukhusområde på finska.

Verbal beskrivning av kartan

Inhägnade arbetsområden (gult på kartan) är:

  • före detta Dals hälsostation, päiväkoti Muksulaakso och vägarna mellan dem
  • Den södra delen av Dals ridbana och Aurorabanans parkeringsplats samt gång- och cykelvägen väster om Barnens trafikstad
  • ett litet område på gården till Aurora sjukhus genast efter huvudporten.

Trafiken på byggarbetsplatsen (röd linje på kartan) går från Mannerheimvägen till Läkaregatan och från slutet av den, dvs. från östra änden till Dals sjukhusområde.

Rutterna för övrig trafik (blå linje på kartan) går enligt följande:

  • Man kan köra till Dals sjukhusområde från Mannerheimvägen till Läkaregatan. Efter 300 meter svänger man höger och efter byggnaden igen till höger, varefter körvägen är cirka 100 meter.
  • Till Vega- och Synapsiahusen kan man köra som vanligt från Nordenskiöldsgatan.

I övrigt påverkar arbetet inte biltrafiken.

Södra och sydvästra hörnan av Dals ridbana är stängd för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykeltrafik från norr eller Centralparken dirigeras genom Dals ridbana till Auroraporten.

Genomfart är också stängd i Dals sjukhusområde runt hus 2, med undantag för körbanan på norra sidan av huset.